ZDARMA / FOR FREE

 

Vše je se vším (pro/s)pojené a dle pravidelných výroků mých rodičů: / Everything is (inter)connected with everything and, as my parents often claim:

 

"Udělat něco pro společnost + ať je to eko-logické a cesta ekonomická = pointa žití".

/ "Do something for the society + so that it is eco-logical and its way is economic = the point of life".

 

Navrhuji: / I suggest:

Udržovat zdraví, popřípadě uzdravovat dříve než přijde kolaps to je to, oč tu běží. + Ušlechtilé je inspirovat ostatní. = Vše máte ve své moci, díky návodům, se vyhnete i nemocnici. Souhlasíte?

/ Maintaining good health, or healing before a potential collapse comes, is what matters. + It is noble to inspire others. = You have everything in your power, thanks to the instructions, you will also avoid unnecessary hospital visits. Do you agree?

 

Navíc je tu možnost navázat spolupráci či se podílet na projektech v tom, co Vás od baví, v čem tkví Váš um a k tomu, bez věkového limitu.

/ Moreover, there is the opportunity for you to establish cooperation or join projects in what you enjoy from the bottom of your , in what you have talent for and on top of that, without any age limit.

Své schopnosti zasílejte na E-mail. Nasměruji Vás tam, kde Vás shánějí.

/ Tell me about your skills via E-mail. I will then direct you to places where you are sought-after.

Script logo