ZDARMA / FOR FREE

 

Vše je se vším (pro/s)pojené a dle pravidelných výroků mých rodičů: / Everything is (inter)connected with everything and, as my parents often claim:

 

"Udělat něco pro společnost + ať je to eko-logické a cesta ekonomická = pointa žití".

/ "Do something for the society + so that it is eco-logical and its way is economic = the point of life".

 

Navrhuji: / I suggest:

Udržovat zdraví, popřípadě uzdravovat dříve než přijde kolaps to je to, oč tu běží. + Ušlechtilé je inspirovat ostatní. = Vše máte ve své moci, díky návodům, se vyhnete i nemocnici. Souhlasíte?

/ Maintaining good health, or healing before a potential collapse comes, is what matters. + It is noble to inspire others. = You have everything in your power, thanks to the instructions, you will also avoid unnecessary hospital visits. Do you agree?

 

Proto přináším pro ČESKÉ i SLOVENSKÉ: / That is why I bring for CZECH and SLOVAK:

Státní základní školy - Návodná řešení na šetrný pohyb pro každého školáka

/ Public primary schools - Guided solutions for gentle movement for every schoolboy/schoolgirl.

odkaz pro stažení zde / download link here (Pište si o heslo k manuálu). (Ask for password to the manual).

 

Státní jesle a školky - Návodnou nauku o péči pro každé dítě

/ Nursery schools and public kindergartens – Guided care for every child.

odkaz pro stažení zde / download link here (Pište si o heslo k manuálu). (Ask for password to the manual).

 

Domovy s pečovatelskou službou - Manuál pro usnadnění péče o/pro seniory

/ Nursing homes - Manual for facilitating care for seniors.

odkaz pro stažení zde / download link here (Pište si o heslo k manuálu). (Ask for password to the manual).

Script logo