NÁVODY / MANUALS

 

1./ I. - 2018

Návod na život bez bolestí / A guide to life without pain

ke stažení zde / download link here

 

2./ II. - 2020

Manuál pro život bez omezení / A guide to life without limits

ke stažení zde / download link here

 

V případě, že Vám chybí: schopnost soustředit se, jiskra v oku, chuť do života nebo si stále něco vyčítáte, popřípadě se trápíte či se Vám dějí ztráty, úrazy, nehody a často zapomínáte, vytvořím Vám očistný program speciálně přímo na míru.

/ In case you lack: ability to concentrate, spark in the eye, zest for life or you are still blaming yourself, you are worried or you are losing things, having injuries, accidents and you often forget - I will create a cleansing program especially tailored to you.

Ono totiž, čím se obklopujete, v čem jste vyrostli, co a kde děláte, to ovlivňuje Vás i okolí nejvíce, ale NAŠTĚSTÍ se dá vždy zlepšit. Chcete?

/ What you surround yourself with, what you grew up in, what and where you do something - it all affects you and the environment. But LUCKILY it can always be improved. Would you like that?

Script logo