NABÍDKA / OFFER

 

S radostí učím kohokoliv, trénuji kdekoli, školím v čemkoli prospěšném a poskytuji návodná řešení na cokoli potřebné. A co vytvořím Vám?

/ I can teach anyone, train anywhere, instruct anything you need, prepare guided solutions for anything, whenever and anytime. What can I create for you?

 

V případě, že jsou pro Vás REFERENCE málo dostačující, doporučuji internetový vyhledávač.

/ In case you are missing more detailed information about my work and the REFERENCES indicated are not enough for you I recommend internet search.

K tomu přidávám, že jsem Inspirovala a pomohla (tajně i veřejně) vzniku mnoha projektů.

/ I add that I have inspired and helped (secretly and publicly) to create many projects.

 

Mezi nejzásadnější řadím těchto 6: / Among the most important ones are the following 6:

  1. Koncept pohybu v českém a slovenském školním systému. / Concept of movement and exercise in the Czech and Slovak school system.
  2. Brigády a možnost při-výdělku studujících juniorů i dospělé mládeže. / Brigades and the opportunities for young students to make extra income.
  3. Rozvojové společenské akce i aktivity pro dospělé. / Development events and activities for adults.
  4. Vylepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. / Improvement of working conditions for employees.
  5. Programy pro seniory. / Care programs for seniors.
  6. Zdravotně vyvážený přístup v golfu pro děti od 4 let. / A health-balanced approach to golf for children from 4 years of age.

 

Přeji si, ať se všem daří žít vyváženě mezi: srdcem (bydlištěm duše) a hlavou (sídlem ega).

/ I wish everyone lives in harmony with their heart (home of the soul) and head (home of the ego).

 

Vše oč se s Vámi dělím, tomu dosti napomáhá.

/ Everything I am sharing with you should help you reach this state.

 

V případě, že Vám chybí: schopnost soustředit se, jiskra v oku, chuť do života nebo si stále něco vyčítáte, popřípadě se trápíte či se Vám dějí ztráty, úrazy, nehody a často zapomínáte, vytvořím Vám očistný program speciálně přímo na míru.

/ In case you lack: ability to concentrate, spark in the eye, zest for life or you are still blaming yourself, you are worried or you are losing things, having injuries, accidents and you often forget - I will create a cleansing program especially tailored to you.

Ono totiž, čím se obklopujete, v čem jste vyrostli, co a kde děláte, to ovlivňuje Vás i okolí nejvíce, ale NAŠTĚSTÍ se dá vždy zlepšit. Chcete?

/ What you surround yourself with, what you grew up in, what and where you do something - it all affects you and the environment. But LUCKILY it can always be improved. Would you like that?

Script logo