NABÍDKA / OFFER

 

S radostí učím kohokoliv, trénuji kdekoli, školím v čemkoli prospěšném a poskytuji návodná řešení na cokoli potřebné. A co vytvořím Vám?

/ I can teach anyone, train anywhere, instruct anything you need, prepare guided solutions for anything, whenever and anytime. What can I create for you?

 

V případě, že jsou pro Vás REFERENCE málo dostačující, doporučuji internetový vyhledávač.

/ In case you are missing more detailed information about my work and the REFERENCES indicated are not enough for you I recommend internet search.

K tomu přidávám, že jsem Inspirovala a pomohla (tajně i veřejně) vzniku mnoha projektů.

/ I add that I have inspired and helped (secretly and publicly) to create many projects.

 

Mezi nejzásadnější řadím těchto 5: / Among the most important ones are the following 5:

  1. Koncept pohybu v českém a slovenském školním systému. / Concept of movement and exercise in the Czech and Slovak school system.
  2. Brigády a možnost při-výdělku studujících juniorů i dospělé mládeže. / Brigades and the opportunities for young students to make extra income.
  3. Rozvojové společenské akce i aktivity pro dospělé. / Development events and activities for adults.
  4. Vylepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. / Improvement of working conditions for employees.
  5. Programy pro seniory. / Care programs for seniors.

 

Navíc je tu možnost navázat spolupráci či se podílet na projektech v tom, co Vás od baví, v čem tkví Váš um a k tomu, bez věkového limitu.

/ Moreover, there is the opportunity for you to establish cooperation or join projects in what you enjoy from the bottom of your , in what you have talent for and on top of that, without any age limit.

Své schopnosti zasílejte na E-mail. Nasměruji Vás tam, kde Vás shánějí.

/ Tell me about your skills via E-mail. I will then direct you to places where you are sought-after.

Script logo