WV

 

Wanda Vorlová, Telefon / Phone: + 420 602 807 660, E-mail / E-mail: wandavorlova@seznam.cz

(První T. + E. / My first P. + E.)

 

Vše probíhá v českém jazyce. Kdo hůře rozumí, doporučuji povolat simultánní překlad.

/ Everything is explained in Czech. For those who do not understand the language, I recommend arranging for a simultaneous translation.

 

Script logo