WV

 

Wanda Vorlová, Telefon / Phone: + 420 602 807 660, E-mail / E-mail: wandavorlova@seznam.cz

(První T. + E. / My first P. + E.)

 

Vše probíhá v českém jazyce. Kdo hůře rozumí, doporučuji povolat simultánní překlad.

/ Everything is explained in Czech. For those who do not understand the language, I recommend arranging for a simultaneous translation.

 

Přeji si, ať se všem daří žít vyváženě mezi: srdcem (bydlištěm duše) a hlavou (sídlem ega).

/ I wish everyone lives in harmony with their heart (home of the soul) and head (home of the ego).

 

Vše oč se s Vámi dělím, tomu dosti napomáhá.

/ Everything I am sharing with you should help you reach this state.

Script logo