Efektivní Využití Času A .... pohybu

Poskytněte svým pracovníkům BONUS.

Zaměstnanci si vyčistí hlavu, zapomenou na stres, zmírní bolesti a tím i  problémy. Udělejte NĚCO NAVÍC pro jejich těla + vnitřní rovnováhu, díky čemuž předejdou zdravotním komplikacím a nemocem.

Čím déle musí sedět a náročněji pracovat hlavou, tím přínosnější pro ně tato pohybová prevence je. Díky školení mají více energie, vitality a tedy i chuti + elánu pracovat ekonomičtěji.

 

Z knihy, reference klientů: 

       

Script logo Script logo