CENÍK / PRICES

 

Měna / Currency

 

1 500 Kč konkrétní návod, zašlu E-mailem v českém jazyce. / I send concrete instruction for anything, by E-mail in Czech language.

 

od / starts from 950 Kč dohled nad řádným plněním úkonů z návodného manuálu při každodenních činnostech. / Supervision over the proper performance of tasks from the manual of everyday activities.

 

3 000 Kč školení, trénink, výuka / training, coaching, teaching

Pro 1 - 5 osob, časové rozmezí 35 - 125 minut aneb od půl hodinky až po 2 hodiny (záleží na Vás).

/ For 1 - 5 persons, time range 35 - 125 minutes/or from 30 minutes to 2 hours (it's up to you).

 

7 000 Kč školení, trénink, výuka / training, coaching, teaching

Bez omezení počtu osob, časové rozmezí 45 - 180 minut aneb tři-čtvrtě hodinky až 3 hodiny (záleží na Vás).

/ Unlimited number of persons, time range 45 - 180 minutes/or 45 minutes up to 3 hours (it's up to you).

 

Směna / Barter

Nabízím možnost směnného obchodu svých služeb za produkty či další služby.

/ I offer the possibility of bartering my services for products or other services.

Script logo